Jerusalem Quartet v Brně a Praze s českým pianistou Davidem Marečkem - C.E.M.A.

Jerusalem Quartet v Brně a Praze s českým pianistou Davidem Marečkem

Po více než 10 letech přijíždí do ČR jedno z nejvíce světově uznávaných komorních těles Jerusalem Quartet, aby zde v rámci svého evropského turné vystoupili na dvou koncertech s vynikajícím  českým pianistou Davidem Marečkem. V programu zazní kromě děl Beethovena a Janáčka rovněž nesmírně jímavá a působivá komorní skladba Antonína Dvořáka Klavírní kvintet A dur op. 81, kterou si Jerusalem Quartet a David Mareček vybrali pro svou první spolupráci. Klavírní part Kvintetu A dur je neobyčejně brilantní a pro klavíristu velmi náročný. Dvořákovi se zde podařilo dosáhnout ideální symbiózy zvuku klavíru se smyčcovými nástroji.

Jerusalem Quartet je v současnosti jedním z nejfrekventovanějších hudebních komorních souborů v nejvýznamnějších koncertních sálech světa. Obrovské renomé si soubor vydobyl v USA a Kanadě, kam pravidelně zajíždí na koncertní turné. V rámci svých evropských turné se tento skvělý soubor objevuje v prestižních sálech jako Concertgebouw Amsterdam, Herkulessaal Mnichov, Wigmore Hall Londýn nebo Cité de la Musique Paříž. V předešlých sezónách se Jerusalem Quartet soustředil na komorní tvorbu J. Brahmse, se kterou s mimořádným úspěchem vystoupil v rámci tzv. rezidencí v Paříži ( Auditorium du Louvre), Hamburku ( Ostertöne Festival), Rotterdam ( De Doelen) nebo na tvorbu W.A. Mozarta, kterou spolu s britským violistou Lawrence Powerem prezentoval na významných festivalech napříč Evropou.

Jerusalem Quartet nahrává výhradně pro Harmonia Mundi a jejich nahrávky získávají pravidelně ta nejvyšší ocenění. O tom, že soubor velmi často s velkým ohlasem představuje díla českých hudebních velikánů svědčí jejich poslední CD ( Harmoina Mundi, leden 2014) s díly B. Smetany a L. Janáčka. 

David Mareček je vynikající klavírista,český hudební pedagog a manažer, od února 2011 generální ředitel České filharmonie. Hře na klavír se věnuje od dětství. Vystudoval brněnskou konzervatoř v oborech klavír (1996) a dirigování (1998), magisterské studium na Janáčkově akademii múzických umění v oboru klavír (2002) a zde zakončil doktorandské studium v oboru interpretace a teorie interpretace (2007).V letech 1998–2006 se věnoval pedagogické činnosti na ZUŠ, uměleckém gymnáziu a brněnské konzervatoři jako profesor řádného klavíru a kde byl v letech 2005–2006 též zástupcem ředitele. Od roku 2005 působil ve Filharmonii Brno, nejprve jako dramaturg, o dva roky později se stal jejím ředitelem.Během svého působení u brněnských filharmoniků usiloval o získání nových (mladých) posluchačů vážné hudby např. pořádáním netradičních koncertů v areálu bývalé továrny Vaňkovka. V říjnu 2010 zvítězil v konkurzu na generálního ředitele České filharmonie, funkce se ujal 1. února 2011. Ještě před oficiálním nástupem do funkce se spolupodílel na výběru Jiřího Bělohlávka jako šéfdirigenta.

Neděle 22.3.2015, 19:30hod
Brno, Besední dům

Pondělí 23.3.2015, 19:30hod
Praha, Dvořákova síň Rudolfina

Program:
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet op.18, č. 4

Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č.1  ( Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty)
Antonín Dvořák: Klavírní kvintet A dur op.81

 

 

 

Sdílejte na sociálních sítích

Na co se podívat dále