Barbara Maria Willi uvádí... XVI. ročník cyklu koncertů staré hudby - C.E.M.A.

Barbara Maria Willi uvádí... XVI. ročník cyklu koncertů staré hudby

Přijďte si poslechnout špičkové komorní koncerty staré hudby, které osobně uvádí dramaturgyně prof. Barbara Maria Willi, Ph.D - inovativní a ceněná interpretka, uznávaná muzikoložka a profesorka HF JAMU.

 

Program na rok 2019:

19. únor
Martin Prokeš - tenor
Marek Šulc - baryton
Atila Vörös, Rudolf Živec – kresba světlem a videoart
Jiří Dvořák – recitace (ze záznamu)
KCHUN (Země) neboli s Dantem do Ráje


Světlo, slova, živá kresba, renesanční a středověká hudba v dokonalém splynutí dvou mužských hlasů nás provede cestou z vězení svědomí do ráje vnitřní svobody. První multimediální projekt v rámci našeho cyklu koncertů osloví všechny smysly i fantazii. Díky badatelským cestám Martina Prokeše a Marka Šulce můžeme slyšet anonymní klenoty z evropských archivů orámované texty Františka z Assisi a Danta Alighieriho. 

14. březen
Collegium Marianum – Jana Semerádová a Vojtěch Semerád
Barbara Maria Willi – cembalo
Bach & spol.


Bachův pátý Braniborský koncert vznikal v období největšího autorova tvůrčího rozletu; radost a svoboda jsou slyšet z každého taktu. Pozitivně se nechali Bachovou invencí nakazit nejenom jeho synové, nýbrž také řada jeho žáků. Bach byl ale zároveň tak otevřené a pokorné povahy, že vášnivě prostudoval všechny současné trendy své doby, a to dokonce i ze zemí, v nichž nikdy nepobýval. Koncert nabídne známé i neznámé kontexty Bachovy tvorby. Posluchače čeká radostí nabitá cesta evropským kulturním dědictvím.
Johann Bernhard Bach, Johann Sebastian Bach


 

25. duben
Palisander - Elspeth Robertson, Lydia Gosnell,
Miriam Nerval a Caoimhe de Paor
Oživlá dřeva


Na světové hudební scéně čtveřice půvabných flétnistek sklízí obdiv již osm let; díky virtuózní hře i geniální dramaturgii koncertních programů své publikum stále znovu překvapuje a okouzluje. Poznáte až neuvěřitelné možnosti zobcových fléten, jichž hráčky ovládají celou řadu: nejmenší má 15 cm, největší úctyhodných 1, 8 metru! O kvalitě souboru Palisander vypovídá i jejich zapojení do projektu eeemerging, respektovaného celoevropského kooperativního programu, na němž se díky prof. Willi podílí též HF JAMU.

 

2. říjen
Franziska Fleischanderl – salterio  z roku 1729 (historický cimbál)
Barbara Maria Willi – kladívkový klavír Fr. Baumeistera z roku 1797
Il salterio italiano – aneb flirtování s cimbálem…


Salterio neboli historický cimbál produkuje kouzelný zvuk, proto na začátku vývoje historického klavíru stála snaha napodobit jeho křehkost; fortepiano Franze Baumeistera z r. 1797 produkuje něžný úder jemného kladívka na struny. Premiérové setkání dvou originálních historických nástrojů ve spojitosti s objevným italským repertoárem je patrně jedním z dramaturgicky nejzajímavějších počinů na české hudební scéně v roce 2019.
Fulgenzio Perotti, Florido Ubaldi, Vito Ugolino


 

6. listopad
Jörg-Andreas Bötticher – cembalo
Jaro – léto – podzim na klávesách


Ze hry Jörga-Andrease Böttichera čiší čistota a hloubka originální osobnosti. Dá nám nahlédnout do pokladů cembalové literatury z období 17. století a z měst a krajin Moravě blízkých. V kontrapunktu k jižanské kultuře můžeme pak vychutnat logiku severního světa J. S. Bacha a jeho nejnadanějšího syna Wilhelma Friedemanna. Program nás provede jarem baroka, kdy všechny formy vznikaly, přes letní rozkvět Bachova světa až po podzimní dekadenci věku emocí, v němž byly citové výkyvy na každodenním programu i u mužů. Koncert jako stvořený na oslavu krás podzimu!
J. Froberger, J. C. Kerll, J. Pachelbel, A. Poglietti, J. S. Bach, W. Fr. Bach a vlastní improvizace


 

5. prosinec
Zuzana Barochová – soprán
Dorota Grossová – alt
Michaela Koudelková – zobcové flétny
Vojtěch Jakl – barokní housle
Petra Machková-Čadová – barokní violoncello
Barbara Maria Willi – cembalo
BaroBaroBaroko


Ohňostroj barokního umění v podání nových hvězd plných energie… Naděje, napětí a smíření lásky, magické momenty v hudbě a radost z virtuosity jsou atributy programu, který spojuje poměrně málo známé poklady barokního repertoáru s tím, co si představujeme pod pojmem baroko. Extravagantní představy Rakušana Bibera, který utekl z kroměřížského dvora, se potkají s vášnivou výmluvností ušlechtilého italského génia Monteverdiho. Vivaldiho motorická energie narazí na svobodomyslnou smyslnost Barbary Strozzi a snad porozumíme i Lottiho shovívavému úsměvu nad milostným trápením.
Strozzi, C. Monteverdi, A. Lotti, H. I. Biber, A. Vivaldi


 

Začátky koncertů jsou vždy v 19:30 hodin / Změna programu vyhrazena.

Pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.


Předplatné na rok 2019
Abonentky si můžete zakoupit či rezervovat na listopadovém či prosincovém koncertu cyklu nebo po předchozí dohodě v kanceláři
agentury C.E.M.A. na Polní 6,
tel. 542 213 053, e-mail: klara@cema-music.com.


Všem abonentům z roku 2018 jsou jejich stávající místa automaticky rezervována až do 7. ledna 2019.

Vstupenky
vždy měsíc před koncertem v prodeji v síti Ticketportal a na www.ticketportal.cz 

za finanční podpory statutárního města Brna


za laskavé podpory


ve spolupráci s


za podpory


mediální partneři cyklu
vrchní dodavatel vína

Sdílejte na sociálních sítích

Na co se podívat dále