Ze stínu - znovuobjevování hudby a divadla ze židovského archivu - C.E.M.A.

Ze stínu - znovuobjevování hudby a divadla ze židovského archivu

Praha, Plzeň a Terezín budou v roce 2016 hostit jedinečný a mimořádný židovský kulturní festival s názvem „ZE STÍNU“. Festival bude součástí mezinárodního projektu pod názvem „Performing the Jewish Archive“ a nabídne nedávno objevená hudební a divadelní díla židovského archivu. Projekt vznikl ve Velké Británii pod vedením muzikologa Dr. Stephen Muir – School of Music, University of Leeds za podpory grantu z Arts and Humanities Research Studies – UK.

Slavnostní zahájení celého festivalu se uskuteční 18. 9. v Praze v sále Martinů HAMU, na koncertě zazní nedávno objevené klavírní skladby zázračného dítěte Josimy Feldschuha, který zemřel ve varšavském ghettu.  Ve stejný den budou následovat sborové koncerty v Jeruzalémské a Španělské synagoze.  Další aktivity projektu se poté přesunou do Plzně. Ve Staré synagoze se uskuteční koncert, židovské liturgické hudby a nedávno rekonstruované a zpřístupněné interiéry navržené světoznámým architektem Adolfem Loosem poskytnou skvělý ambient pro představení židovského kabaretu z Terezína.  „Dým domova“ je název dramatického díla, které vzniklo v Terezíně a tam se také hrálo. Představení mohou návštěvníci shlédnout 20. září se v ponurých prostorách jedné z vězeňských cel terezínské Malé pevnosti. V opravené terezínské Jízdárně vystoupí dětský soubor z Dánska s novým nastudováním divadelního představení „Broučci“, také vytvořené v Terezíně.

21. září se festivalové aktivity přesunou opět do Prahy. Zde se v prostorách Židovského muzea uskuteční symposium na téma „ Česko-židovské avantgardní hnutí“ zakončené poledním komorním koncertem v Maiselově synagoze. Zbytek dne bude věnovaný mladému hudebníkovi Gideonu Kleinovi, uvězněnému v Terezíně a popravenému v Osvětimi. Zájemci mohou s průvodcem objevovat „Prahu Gideona Kleina“, večer se v sále Lauderových škol uskuteční koncert z děl G. Kleina doplněný povídáním o tomto výjimečném umělci. Součástí festivalu bude také soutěž pro školy v oboru hudební kompozice. Závěrečný večer festivalu v sále Pražské konzervatoře nabídne nedávno objevené divadelně-hudební dílo v jidiš.

Patronem festivalu je Michael Žantovský, současný výkonný ředitel Knihovny Václava Havla a bývalý velvyslanec ve Velké Británii, USA a Izraeli. Partnery festivalu jsou významné instituce např. Židovské muzeum a Památník Terezín.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Na co se podívat dále